Ο Escherichia coli με απλά λόγια και πώς να τον θεραπεύσετε χρησιμοποιώντας φυσικά μέσα.